Den store forvandler

Det er især i grænselandet mellem årstiderne i vinterhalvåret at vi kan se de forvandlinger, som elementet vand er i stand til at gennemføre.